Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego BBTS

Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego BBTS

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego BBTS

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych smsbb@poczta.onet.pl
Cel przetwarzania Realizacja zadań szkoły/przedszkola
 

Podstawą przetwarzania są

Ustawa o systemie oświaty
USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
Ustawa o systemie informacji oświatowej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
Zgoda osoby, której dane dotyczą
Odbiorcami danych osobowych są Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, podmioty wskazane przez opiekunów prawnych.
Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Wizerunek upubliczniony może być przekazywany do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat od dnia zakończenia nauki.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 

dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, wniesienia skargi do organu nadzorczego
informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody)
Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub
w przypadku zbierania danych osobowych w formularzu internetowym za pomocą odznaczenia zgody na formularzu internetowym. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań szkoły/przedszkola.
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

 

15 lekcji płynących z uprawiania sportu

Sport to pasja, która przekłada się na jakość życia  Życie piłkarza, tak jak każdego sportowca, to cykl lekcji….Ci, którzy się inspirują, ciężko i mądrze pracują zostają mistrzami💪 W tym mroźnym czasie, kiedy już większość oczekuje z utęsknieniem wiosny, przypominamy naszym Chłopcom dlaczego warto dawać z siebie więcej każdego dnia Życzymy Wam wytrwałości w realizacji nie tylko sportowych celów 🤜

#DzieciListyPiszą…

#DzieciListyPiszą……rozpoczęliśmy realizację międzynarodowego projektu 👩‍🏫💪🌍📩📫 Chłopcy z klasy 5bs już korespondują z kolegami i koleżankami z Ukrainy  Dziękuję za kolejną świetną edycję projektu Agata Zakrzewska-Okrojek  Polonistkom: Grażyna Sklarczyk, Alicja Grabska, Dominika Kołodziej za zaangażowanie w realizację projektu 

Continue reading „#DzieciListyPiszą…”

Konkurs Plastyczny „Mieszkam w Beskidach”

Chwalimy się, bo mamy czym i Kim 😉😃☺ W XXV edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam w Beskidach” jury doceniło prace naszych Uczniów : Kacpra Midy, Nikodema Tumidajskiego i Piotra Gębali. Piękno krajobrazu beskidzkiego i przemian jakie w nim zachodzą stały się tematem Ich prac konkursowych, jak się okazało chwyciły za serce nie tylko naszą wspaniałą Koordynator konkursu – p. Beatę Godek, ale też organizatorów konkursu. Mała Beskidzka Ojczyzna to nasza duma, podobnie jak nasi Laureaci 💪🇵🇱🦎🌲 Cieszcie się z nami!!! #łączymypasje #piłkarzpotrafi #bbts

HO!HO!HO! Mikołajkowy Dzień Atrakcji Świątecznych w naszej Szkole właśnie się rozpoczął!!!

Szkoły Mistrzostwa Sportowego BBTS współpracują z Zespołem Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku – Białej tak doskonale, jak Mikołaj z Elfami  Dobro wraca 🎅🎅🎅, a Mikołajem może być każdy, nie tylko 6 grudnia 🎅❤️💪😉☃️❄️ HO!HO!HO!!! 🎅🏻Mikołajkowy Dzień Atrakcji Świątecznych w naszej Szkole właśnie się rozpoczął!!!🎅🏻🎄❄️😊Zapraszamy w nasze progi, można zrobić sobie piękne świąteczne zdjęcie, zakupić wyjątkowe, unikatowe, wykonane przez naszych Sportowców prezenty i zjeść pyszne ciastka, które upiekły nam Mamy 😊😉❄️❄️❄️🎅🏻🎄🎄Mikołajkowego szaleństwa ciąg dalszy 🎅🏻🎅🏻🎅🏻🎅🏻łączymy przyjemne z pożytecznym i wszystkie zebrane pieniądze 💰przeznaczamy dla Rodziny z akcji #SzlachetnaPaczka 🎁 i rehabilitację Piotrusia 💪❤️

Continue reading „HO!HO!HO! Mikołajkowy Dzień Atrakcji Świątecznych w naszej Szkole właśnie się rozpoczął!!!”