Drodzy Rodzice,

wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego Wasze dzieci codziennie (niejednokrotnie same) będą wychodzić z domu na zajęcia szkolne, pozalekcyjne, a także na spotkania ze swoimi rówieśnikami. Pamiętajcie, że pozbawione w tym czasie opieki osób dorosłych – mogą być narażone na wiele niebezpieczeństw …

 Apelujemy:

  • Ustalcie z dzieckiem godziny wyjścia do szkoły oraz terminy powrotów z niej, warunki i sposoby wzajemnego kontaktowania się w nagłych wypadkach.
  • Sprawdźcie i oceńcie, jak Wasze dziecko radzi sobie z samodzielnym otwieraniem i zamykaniem mieszkania.
  • Zadbajcie o właściwe przechowywanie przez dzieci kluczy.
  • Wybierzcie dziecku najbezpieczniejszą trasę do szkoły, zastrzegając jednocześnie, iż nie powinno z niej zbaczać.
  • Nie pozwalajcie nosić dzieciom większych kwot pieniędzy do szkoły oraz innych wartościowych przedmiotów – pozwoli to na unikniecie stania się ofiarą przemocy rówieśniczej.
  • Nauczcie swoje dziecko właściwego zachowania w stosunku do osób obcych, aby nigdy nie korzystało z oferowanej przejażdżki z nieznajomym, poczęstunku czy prezentu.
  • Uświadomcie swoje dziecko, że w sytuacji zagrożenia nie powinno się wstydzić głośno wołać o pomoc (przypomnijcie im numery telefonów alarmowych, a także nauczcie swojego numeru telefonu).
  • Zawsze – bez wahania, reagujcie na sytuacje, kiedy Waszemu dziecku stało się coś złego – kiedy mu grożono, zastraszano, okradziono lub pobito. W takiej sytuacji niezwłocznie powiadomcie dyrekcję szkoły, policję.
  • Wspólne spacery i wycieczki wykorzystajcie, jako doskonały moment do nauki podstawowych zasad i przepisów ruchu drogowego.

Dbajmy o wspólne bezpieczeństwo!

Informacja dla rodziców

You May Also Like