Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna prowadzi akcję profilaktyczną dotyczącą wpływu promieni UV na zdrowie człowieka. Zbliżający się okres wakacyjny sprzyja nadmiernemu  narażaniu skóry na działanie promieniowania ultrafioletowego, w tym także pochodzącego z solariów. Należy pamiętać, że promieniowanie słoneczne nie jest obojętne dla skóry człowieka.  Obecnie sugeruje się, że wzrost liczby zachorowań na nowotwory skóry może być efektem zwiększonej emisji promieniowania ultrafioletowego, stąd hasło akcji brzmi : „Brązowo, ale czy zdrowo?”. Kontakt ze słońcem zapewnia nam uzupełnienie  ewentualnych braków witaminy D, ale nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV prowadzi do niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych.

Naukowcy podkreślają wpływ promieniowania UV na proces starzenia się skóry. Dzieci i młodzież są szczególnie narażone na szkodliwy wpływ promieniowania UV. Nadmierna ekspozycja młodzieży na słonce, szczególnie sztuczne, może przyczynić się do powstania raka skóry w późniejszym wieku. Mechanizmy dowodzące tej zależności nie są do końca jasne, ale pewne jest, że skóra jest bardziej podatna na szkodliwe skutki promieniowania UV w okresie rozwojowym. Narażenie na długotrwałą ekspozycję na promieniowanie UV (zarówno naturalne jak i sztuczne) w okresie dzieciństwa i dojrzewania, znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia czerniaka i innych nowotworów skóry w późniejszym wieku. Nowotwory skóry stanowią ok. 10% wszystkich nowotworów złośliwych wykrywanych u ludzi. W Polsce co roku odnotowuje się około 50 tys. przypadków nowych zachorowań na nowotwory skóry, w tym 3 tys. zachorowań na czerniaki, a liczba zgonów z powodu czerniaka wynosi 1,5 tys. osób rocznie.

Notatka powstała w oparciu o treść informacji Departamentu Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jednostki nadzorowanej przez Ministerstwo Zdrowia.

Ulotka do pobrania


 

„Brązowo, ale czy zdrowo?”

You May Also Like