Konto do wpłaty czesnego
82 8111 0009 2001 0009 8586 0002
Bank Spółdzielczy
BBTS Podbeskidzie
ul. Olimpijska 14
43-300 Bielsko-Biała

W tytule przelewu prosimy o wpisanie: typu szkoły, imienia i nazwiska ucznia, klasy, miesiąca, za który dokonywana jest opłata.