Dyrekcja:

mgr                Kołodziej Dominika – Dyrektor Szkoły Podstawowej

inż.                 Twardzik Michał – Dyrektor Liceum


Nauczyciele:

Caputa Monika

Czyż Katarzyna

Ellnain Aleksander

Fluder Waldemar – trener

Fluder Wojciech – trener

Fuchs Dorota

Grabska Alicja

Handzlik Ewa

Janikowska – Irauth Alina

Jarczyk Marian

Jatkowska Joanna

Jóźwiak Mirosław

Jura Marcin – trener

Kalika Małgorzata

Kapała Ewa

Kępka Marcin

Kłusek Małgorzata

Konik-Sporek Marzena

Korzonkiewicz Ewa

Kropidło Tomasz – trener

Kurz Bartłomiej

Kuźma Krzysztof

Lewandowska Agnieszka

Maciaś Sylwia

Majdak – Maj Halina

Malarz Jolanta

Maśnica Anna

Mędrzak-Belczyk Joanna

Motyka Dorota

Olszewska-Patykiewicz Ewa

Orawczak Kamil – trener

Rozmus Łukasz – trener

Rzymek Joanna

Rzymek Mariusz

Saletnik Władysław

Sikora Barbara

Sikora Małgorzata

Siwek Kinga

Sklarczyk Grażyna

Sobół-Guzik Lucyna

Witkowska Bożena

Wójtowicz – Brzezińska Iwona

Wylężek Joanna