Prace naszych uczniów na konkurs plastyczny organizowany przez Dom Kultury w
Olszówce pod hasłem „Pocztówka z Bielska-Białej”.