Wygenerowano w programie dziennik elektroniczny firmy WizjaNet

Plany klas

» 1 ls » 2 als » 2 bls » 2 gs » 3 gs » 3 ls » 4 as » 4 bs » 5 as » 5 bs » 6 s » 7 s

Klasa 1 ls - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:20-08:05 historia i społeczeństwo
1 ls - Duda - Majdak J. (S4)
wiedza o społeczeństwie
1 ls - Duda - Majdak J. (S9)
historia
1 ls - Duda - Majdak J. (S4)
2 08:10-08:55 informatyka
1 ls gr.1 - Maśnica A. (4)
język angielski
1 ls gr.2 - Biela S. (S0)
matematyka
1 ls - Fuchs D. (S9)
historia
1 ls - Duda - Majdak J. (S4)
3 09:05-09:50 matematyka
1 ls - Fuchs D. (S9)
chemia
1 ls - Jarosz-Pasierbek M. (S9)
język niemiecki
1 ls gr.1 - Janikowska-Irauth A. (S4)
język angielski
1 ls gr.2 - Biela S. (S8)
4 10:05-10:50 matematyka
1 ls - Fuchs D. (S9)
język polski
1 ls - Majdak - Maj H. (5)
podstawy przedsiębiorczości
1 ls - Rzymek J. (S2)
5 11:00-11:45 język polski
1 ls - Majdak - Maj H. (5)
język polski
1 ls - Majdak - Maj H. (5)
język angielski
1 ls gr.1 - Kapała E. (S7)
język niemiecki
1 ls gr.2 - Janikowska-Irauth A. (S2)
6 11:55-12:40 język niemiecki
1 ls gr.1 - Janikowska-Irauth A. (S2 budynek główny)
język angielski
1 ls gr.2 - Biela S. (S0)
język polski
1 ls - Majdak - Maj H. (5)
biologia
1 ls - Sobół - Guzik L. (14)
geografia
1 ls - Caputa M. (S4)
matematyka
1 ls - Fuchs D. (S9)
7 12:50-13:35 fizyka
1 ls - Kalika M. (S0)
podstawy przedsiębiorczości
1 ls - Rzymek J. (S2 budynek główny)
wiedza o kulturze
1 ls - Konik - Sporek M. (S9)
8 13:40-14:25 zajęcia z wychowawcą
1 ls - Fuchs D. (S1)
język angielski
1 ls gr.1 - Kapała E. (S10)
język niemiecki
1 ls gr.2 - Janikowska-Irauth A. (S7)
9 14:35-15:20 religia
1 ls rel - Rzymek M. (S1)
język angielski
1 ls gr.1 - Kapała E. (S10)
informatyka
1 ls gr.2 - Maśnica A. (13 a)
10 15:25-16:10 religia
1 ls rel - Rzymek M. (S9)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 ls - Jarczyk M. (S9)
11 16:15-17:00
12 17:10-17:55

Klasa 2 als - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:20-08:05 język polski
2 als - Kołodziej D. (S2)
język angielski
2 als gr.1 - Kapała E. (S1)
język angielski
2 als gr.2 - Biela S. (S2)
historia i społeczeństwo
2 als - Wylężek J. (S2)
2 08:10-08:55 geografia
2 als - Caputa M. (S2)
język polski
2 als - Kołodziej D. (S2)
wiedza o kulturze
2 als - Konik - Sporek M. (S2)
3 09:05-09:50 historia i społeczeństwo
2 als - Wylężek J. (S2)
język angielski
2 als gr.1 - Kapała E. (S1)
język angielski
2 als gr.2 - Biela S. (S2)
biologia
2 als - Sobół - Guzik L. (S2)
4 10:05-10:50 geografia
2 als - Caputa M. (S2)
język niemiecki
2 als - Ellnain A. (S0)
geografia
2 als - Caputa M. (S2)
matematyka
2 als - Fuchs D. (S10)
język niemiecki
2 als - Ellnain A. (S7)
5 11:00-11:45 matematyka
2 als - Fuchs D. (S2)
biologia
2 als - Sobół - Guzik L. (S0)
język polski
2 als - Kołodziej D. (S2)
religia
2 als rel - Rzymek M. (S10)
język polski
2 als - Kołodziej D. (S0)
6 11:55-12:40 geografia
2 als - Caputa M. (S1)
matematyka
2 als - Fuchs D. (S10)
język niemiecki
2 als - Ellnain A. (14)
język polski
2 als - Kołodziej D. (S10)
7 12:50-13:35 matematyka
2 als - Fuchs D. (S1)
biologia
2 als - Sobół - Guzik L. (S10)
biologia
2 als - Sobół - Guzik L. (S4)
8 13:40-14:25 język angielski
2 als gr.1 - Kapała E. (S8)
język angielski
2 als gr.2 - Biela S. (S1)
język polski
2 als - Kołodziej D. (S4)
9 14:35-15:20 zajęcia z wychowawcą
2 als - Kołodziej D. (S1)
religia
2 als rel - Rzymek M. (S1)
10 15:25-16:10 język angielski
2 als gr.1 - Kapała E. (S8)
język angielski
2 als gr.2 - Biela S. (S10)
11 16:15-17:00
12 17:10-17:55

Klasa 2 bls - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:20-08:05 geografia
2 bls - Caputa M. (S5)
historia i społeczeństwo
2 bls - Wylężek J. (S4)
język polski
2 bls - Kołodziej D. (S5)
2 08:10-08:55 język polski
2 bls - Kołodziej D. (S5)
historia i społeczeństwo
2 bls - Wylężek J. (S4)
biologia
2 bls - Sobół - Guzik L. (S5)
3 09:05-09:50 religia
2 bls rel - Rzymek M. (S5)
biologia
2 bls - Sobół - Guzik L. (S4)
geografia
2 bls - Caputa M. (S0)
4 10:05-10:50 wiedza o kulturze
2 bls - Konik - Sporek M. (S0)
biologia
2 bls - Sobół - Guzik L. (S10)
język angielski
2 bls gr.1 - Kapała E. (S4)
język angielski
2 bls gr.2 - Wójtowicz-Brzezińska I. (S8)
religia
2 bls rel - Rzymek M. (S7)
język angielski
2 bls gr.1 - Kapała E. (S2 budynek główny)
język angielski
2 bls gr.2 - Wójtowicz-Brzezińska I. (S8)
5 11:00-11:45 język polski
2 bls - Kołodziej D. (S0)
matematyka
2 bls - Olszewska-Patykiewicz E. (S6)
zajęcia z wychowawcą
2 bls - Olszewska-Patykiewicz E. (S0)
język polski
2 bls - Kołodziej D. (S0)
język niemiecki
2 bls - Ellnain A. (S6)
6 11:55-12:40 biologia
2 bls - Sobół - Guzik L. (S0)
matematyka
2 bls - Olszewska-Patykiewicz E. (S9)
język angielski
2 bls gr.1 - Kapała E. (S0)
język angielski
2 bls gr.2 - Wójtowicz-Brzezińska I. (S8)
język niemiecki
2 bls - Ellnain A. (S6)
7 12:50-13:35 matematyka
2 bls - Olszewska-Patykiewicz E. (S0)
matematyka
2 bls - Olszewska-Patykiewicz E. (S9)
język niemiecki
2 bls - Ellnain A. (10)
8 13:40-14:25 geografia
2 bls - Caputa M. (S4)
język angielski
2 bls gr.1 - Kapała E. (S1)
język angielski
2 bls gr.2 - Wójtowicz-Brzezińska I. (S2)
9 14:35-15:20 geografia
2 bls - Caputa M. (S0)
język polski
2 bls - Kołodziej D. (S2)
10 15:25-16:10 język polski
2 bls - Kołodziej D. (S4)
11 16:15-17:00
12 17:10-17:55

Klasa 2 gs - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:20-08:05 religia
2 gs rel - Rzymek M. (S2)
muzyka
2 gs - Jatkowska J. (S2)
2 08:10-08:55 edukacja dla bezpieczeństwa
2 gs - Caputa M. (S2)
język polski
2 gs - Grabska A. (S2)
3 09:05-09:50 historia
2 gs - Duda - Majdak J. (S2)
matematyka
2 gs - Saletnik W. (S2)
4 10:05-10:50 religia
2 gs rel - Rzymek M. (S2)
język angielski
2 gs gr.1 - Biela S. (S2)
język angielski
2 gs gr.2 - Wójtowicz-Brzezińska I. (S8)
5 11:00-11:45 informatyka
2 gs gr.1 - Kalika M. (SK)
język angielski
2 gs gr.2 - Wójtowicz-Brzezińska I. (S2)
matematyka
2 gs - Saletnik W. (S2)
6 11:55-12:40 wiedza o społeczeństwie
2 gs - Duda - Majdak J. (S2)
zajęcia artystyczne
2 gs - Kępka M. (S2)
język niemiecki
2 gs - Korzonkiewicz E. (S2)
historia
2 gs - Duda - Majdak J. (S2)
fizyka
2 gs - Kalika M. (S2)
7 12:50-13:35 język polski
2 gs - Grabska A. (S2)
zajęcia z wychowawcą
2 gs - Grabska A. (S2)
historia
2 gs - Kurz B. (S2)
język angielski
2 gs gr.1 - Biela S. (S2)
język angielski
2 gs gr.2 - Wójtowicz-Brzezińska I. (S8)
biologia
2 gs - Sikora M. (S2)
8 13:40-14:25 chemia
2 gs - Siwek K. (S2)
język polski
2 gs - Grabska A. (S2)
biologia
2 gs - Sikora M. (S2)
9 14:35-15:20 matematyka
2 gs - Saletnik W. (S2)
język polski
2 gs - Grabska A. (S2)
język angielski
2 gs gr.1 - Biela S. (S2)
informatyka
2 gs gr.2 - Kalika M. (SK)
10 15:25-16:10 matematyka
2 gs - Saletnik W. (S2)
język niemiecki
2 gs - Korzonkiewicz E. (S2)
plastyka
2 gs - Czyż K. (S2)
11 16:15-17:00
12 17:10-17:55

Klasa 3 gs - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:20-08:05 język polski
3 gs - Kołodziej D. (S4)
2 08:10-08:55 historia
3 gs - Duda - Majdak J. (S4)
historia
3 gs - Duda - Majdak J. (S4)
3 09:05-09:50 język angielski
3 gs gr.1 - Biela S. (S4)
język niemiecki
3 gs gr.2 - Korzonkiewicz E. (S7)
informatyka
3 gs gr.1 - Kalika M. (SK)
język angielski
3 gs gr.2 - Wójtowicz-Brzezińska I. (S4)
4 10:05-10:50 wiedza o społeczeństwie
3 gs - Duda - Majdak J. (S4)
język niemiecki
3 gs gr.1 - Korzonkiewicz E. (S4)
informatyka
3 gs gr.2 - Kalika M. (SK)
język angielski
3 gs gr.1 - Biela S. (S4)
język niemiecki
3 gs gr.2 - Korzonkiewicz E. (S0)
5 11:00-11:45 biologia
3 gs - Sikora M. (S4)
fizyka
3 gs - Kalika M. (S4)
informatyka
3 gs gr.1 - Kalika M. (SK)
język angielski
3 gs gr.2 - Wójtowicz-Brzezińska I. (S4)
biologia
3 gs - Sikora M. (S4)
6 11:55-12:40 religia
3 gs rel. - Rzymek M. (S4)
zajęcia z wychowawcą
3 gs - Sikora M. (S4)
geografia
3 gs - Kurz B. (S4)
zajęcia artystyczne
3 gs - Kępka M. (S4)
7 12:50-13:35 matematyka
3 gs - Saletnik W. (S4)
religia
3 gs rel. - Rzymek M. (S4)
matematyka
3 gs - Saletnik W. (S4)
język polski
3 gs - Kołodziej D. (S4)
8 13:40-14:25 matematyka
3 gs - Saletnik W. (S4)
matematyka
3 gs - Saletnik W. (S4)
język polski
3 gs - Kołodziej D. (S4)
9 14:35-15:20 język polski
3 gs - Kołodziej D. (S4)
język niemiecki
3 gs gr.1 - Korzonkiewicz E. (S4)
język angielski
3 gs gr.2 - Wójtowicz-Brzezińska I. (S6)
plastyka
3 gs - Czyż K. (S4)
10 15:25-16:10 chemia
3 gs - Siwek K. (S4)
język polski
3 gs - Kołodziej D. (S4)
język angielski
3 gs gr.1 - Biela S. (S4)
informatyka
3 gs gr.2 - Kalika M. (SK)
11 16:15-17:00
12 17:10-17:55

Klasa 3 ls - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:20-08:05 geografia
3 ls - Caputa M. (S5)
język angielski
3 ls gr.1 - Kapała E. (S6)
język angielski
3 ls gr.2 - Wójtowicz-Brzezińska I. (S7)
2 08:10-08:55 język angielski
3 ls gr.1 - Kapała E. (S4)
język angielski
3 ls gr.2 - Wójtowicz-Brzezińska I. (S9)
biologia
3 ls - Sobół - Guzik L. (S1)
język polski
3 ls - Kołodziej D. (S1)
3 09:05-09:50 geografia
3 ls - Caputa M. (S4)
historia i społeczeństwo
3 ls - Duda - Majdak J. (S5)
język polski
3 ls - Kołodziej D. (S1)
4 10:05-10:50 biologia
3 ls - Sobół - Guzik L. (S4)
geografia
3 ls - Caputa M. (S7)
biologia
3 ls - Sobół - Guzik L. (S1)
matematyka
3 ls - Olszewska-Patykiewicz E. (S9)
matematyka
3 ls - Olszewska-Patykiewicz E. (S2 budynek główny)
5 11:00-11:45 język niemiecki
3 ls - Janikowska-Irauth A. (S4)
język niemiecki
3 ls - Janikowska-Irauth A. (S7)
język niemiecki
3 ls - Janikowska-Irauth A. (S2 budynek główny)
biologia
3 ls - Sobół - Guzik L. (S9)
zajęcia z wychowawcą
3 ls - Olszewska-Patykiewicz E. (S2 budynek główny)
6 11:55-12:40 matematyka
3 ls - Olszewska-Patykiewicz E. (S2 budynek główny)
język polski
3 ls - Kołodziej D. (S0)
religia
3 ls rel - Rzymek M. (S2 budynek główny)
matematyka- dodatkowa
3 ls - Olszewska-Patykiewicz E. (S0)
7 12:50-13:35 język polski
3 ls - Kołodziej D. (S2 budynek główny)
język angielski
3 ls gr.1 - Kapała E. (S8)
język angielski
3 ls gr.2 - Wójtowicz-Brzezińska I. (S5)
matematyka
3 ls - Olszewska-Patykiewicz E. (S0)
8 13:40-14:25 język polski
3 ls - Kołodziej D. (S0)
geografia
3 ls - Caputa M. (S5)
9 14:35-15:20 język angielski
3 ls gr.1 - Kapała E. (S8)
język angielski
3 ls gr.2 - Wójtowicz-Brzezińska I. (S5)
10 15:25-16:10
11 16:15-17:00
12 17:10-17:55

Klasa 4 as - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:20-08:05 wychowanie do życia w rodzinie
4 as - Motyka D. (S9) Lekcja zapisana dla dni: 2017-09-20, 2017-10-04, 2017-10-18, 2017-11-15, 2017-11-29, 2017-12-13, 2018-01-03, 2018-01-17, 2018-02-07, 2018-02-21, 2018-03-07, 2018-03-21, 2018-04-04, 2018-04-18, 2018-05-09, 2018-05-23, 2018-06-06, 2018-06-20,
2 08:10-08:55 przyroda
4 as - Motyka D. (S9)
3 09:05-09:50 muzyka
4 as - Jatkowska J. (S9)
język angielski
4 as - Górna K. (S9)
4 10:05-10:50 przyroda
4 as - Motyka D. (S9)
język polski
4 as - Grabska A. (S9)
język angielski
4 as - Górna K. (S9)
5 11:00-11:45 język polski
4 as - Grabska A. (S9)
plastyka
4 as - Godek B. (S9)
język polski
4 as - Grabska A. (S9)
technika
4 as - Kępka M. (S9)
6 11:55-12:40 język polski
4 as - Grabska A. (S9)
religia
4 as rel - Jóźwiak M. (S9)
historia
4 as - Lewandowska A. (S9)
7 12:50-13:35 język angielski w sporcie
4 as - Biela S. (S9)
religia
4 as rel - Jóźwiak M. (S9)
matematyka
4 as - Sikora B. (S9)
8 13:40-14:25 zajęcia z wychowawcą
4 as - Grabska A. (S9)
język angielski
4 as - Górna K. (S9)
język polski
4 as - Grabska A. (S9)
9 14:35-15:20 matematyka
4 as - Sikora B. (S9)
informatyka
4 as - Kuźma K. (SK)
matematyka
4 as - Sikora B. (S9)
10 15:25-16:10 matematyka
4 as - Sikora B. (S9)
11 16:15-17:00
12 17:10-17:55

Klasa 4 bs - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:20-08:05 wychowanie do życia w rodzinie
4 bs - Motyka D. (S10) Lekcja zapisana dla dni: 2017-09-27, 2017-10-11, 2017-10-25, 2017-11-15, 2017-11-29, 2017-12-13, 2018-01-10, 2018-01-24, 2018-02-14, 2018-02-28, 2018-03-14, 2018-03-28, 2018-04-11, 2018-04-25, 2018-05-16, 2018-05-30, 2018-06-13,
2 08:10-08:55 technika
4 bs - Kępka M. (S10)
religia
4 bs rel - Jóźwiak M. (S10)
3 09:05-09:50 przyroda
4 bs - Motyka D. (S10)
religia
4 bs rel - Jóźwiak M. (S10)
4 10:05-10:50 język angielski
4 bs - Malarz J. (S10)
muzyka
4 bs - Jatkowska J. (S10)
plastyka
4 bs - Godek B. (S10)
5 11:00-11:45 język angielski
4 bs - Malarz J. (S10)
język polski
4 bs - Sklarczyk G. (S10)
przyroda
4 bs - Motyka D. (S10)
język angielski
4 bs - Malarz J. (S10)
6 11:55-12:40 język polski
4 bs - Sklarczyk G. (S10)
język angielski w sporcie
4 bs - Wójtowicz-Brzezińska I. (S10)
język polski
4 bs - Sklarczyk G. (S10)
7 12:50-13:35 język polski
4 bs - Sklarczyk G. (S10)
matematyka
4 bs - Witkowska B. (S10)
historia
4 bs - Lewandowska A. (S10)
8 13:40-14:25 matematyka
4 bs - Witkowska B. (S10)
język polski
4 bs - Sklarczyk G. (S10)
matematyka
4 bs - Witkowska B. (S10)
9 14:35-15:20 zajęcia z wychowawcą
4 bs - Witkowska B. (S10)
matematyka
4 bs - Witkowska B. (S10)
10 15:25-16:10 informatyka
4 bs - Kuźma K. (SK)
11 16:15-17:00
12 17:10-17:55

Klasa 5 as - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:20-08:05 zajęcia z wychowawcą
5 as - Malarz J. (S6)
2 08:10-08:55 język angielski
5 as - Malarz J. (S6)
język polski
5 as - Sklarczyk G. (S6)
język angielski w sporcie
5 as - Biela S. (S6)
3 09:05-09:50 język angielski
5 as - Malarz J. (S6)
zajęcia techniczne
5 as - Kępka M. (S6)
muzyka
5 as - Jatkowska J. (S6)
4 10:05-10:50 przyroda
5 as - Sikora M. (S6)
język polski
5 as - Sklarczyk G. (S6)
przyroda
5 as - Sikora M. (S6)
5 11:00-11:45 język polski
5 as - Sklarczyk G. (S6)
plastyka
5 as - Godek B. (S6)
6 11:55-12:40 matematyka
5 as - Sikora B. (S6)
język polski
5 as - Sklarczyk G. (S6)
religia
5 as rel - Jóźwiak M. (S6)
edukacja zdrowotna
5 as - Sobół - Guzik L. (S6)
7 12:50-13:35 matematyka
5 as - Sikora B. (S6)
język polski
5 as - Sklarczyk G. (S6)
matematyka
5 as - Sikora B. (S6)
religia
5 as rel - Jóźwiak M. (S6)
8 13:40-14:25 język angielski
5 as - Malarz J. (S6)
matematyka
5 as - Sikora B. (S6)
9 14:35-15:20 przyroda
5 as - Sikora M. (S6)
historia i społeczeństwo
5 as - Lewandowska A. (S6)
10 15:25-16:10 zajęcia komputerowe
5 as - Kuźma K. (SK)
matematyka
5 as - Sikora B. (S6)
11 16:15-17:00
12 17:10-17:55

Klasa 5 bs - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:20-08:05 matematyka
5 bs - Witkowska B. (S7)
2 08:10-08:55 edukacja zdrowotna
5 bs - Motyka D. (S7)
język angielski
5 bs - Wójcik M. (S7)
przyroda
5 bs - Sikora M. (S7)
3 09:05-09:50 religia
5 bs rel - Jóźwiak M. (S7)
język polski
5 bs - Sklarczyk G. (S7)
zajęcia z wychowawcą
5 bs - Sikora M. (S7)
4 10:05-10:50 język polski
5 bs - Sklarczyk G. (S7)
plastyka
5 bs - Godek B. (S7)
zajęcia komputerowe
5 bs - Kuźma K. (SK)
5 11:00-11:45 język angielski w sporcie
5 bs - Kapała E. (S7)
muzyka
5 bs - Jatkowska J. (S7)
6 11:55-12:40 przyroda
5 bs - Sikora M. (S7)
język angielski
5 bs - Wójcik M. (S7)
język polski
5 bs - Sklarczyk G. (S7)
zajęcia techniczne
5 bs - Kępka M. (S7)
7 12:50-13:35 matematyka
5 bs - Witkowska B. (S7)
przyroda
5 bs - Sikora M. (S7)
religia
5 bs rel - Jóźwiak M. (S7)
język polski
5 bs - Sklarczyk G. (S7)
8 13:40-14:25 matematyka
5 bs - Witkowska B. (S7)
historia i społeczeństwo
5 bs - Lewandowska A. (S7)
9 14:35-15:20 matematyka
5 bs - Witkowska B. (S7)
język angielski
5 bs - Wójcik M. (S7)
10 15:25-16:10 język polski
5 bs - Sklarczyk G. (S7)
matematyka
5 bs - Witkowska B. (S7)
11 16:15-17:00
12 17:10-17:55

Klasa 6 s - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:20-08:05
2 08:10-08:55 przyroda
6 s - Motyka D. (S5)
3 09:05-09:50 przyroda
6 s - Motyka D. (S5)
muzyka
6 s - Jatkowska J. (S5)
historia i społeczeństwo
6 s - Duda - Majdak J. (S5)
4 10:05-10:50 język angielski
6 s - Biela S. (S5)
język polski
6 s - Kołodziej D. (S5)
przyroda
6 s - Motyka D. (S5)
język polski
6 s - Kołodziej D. (S5)
religia
6 s rel - Jóźwiak M. (S5)
5 11:00-11:45 edukacja zdrowotna
6 s - Sikora M. (S5)
religia
6 s rel - Jóźwiak M. (S5)
historia i społeczeństwo
6 s - Duda - Majdak J. (S5)
język angielski
6 s - Biela S. (S5)
matematyka
6 s - Sikora B. (S5)
6 11:55-12:40 język polski
6 s - Kołodziej D. (S5)
język polski
6 s - Kołodziej D. (S5)
język angielski
6 s - Biela S. (S5)
zajęcia z wychowawcą
6 s - Biela S. (S5)
matematyka
6 s - Sikora B. (S5)
7 12:50-13:35 język polski
6 s - Kołodziej D. (S5)
zajęcia techniczne
6 s - Kępka M. (S5)
zajęcia komputerowe
6 s - Kuźma K. (SK)
język polski
6 s - Kołodziej D. (S5)
język angielski w sporcie
6 s - Malarz J. (S5)
8 13:40-14:25 matematyka
6 s - Sikora B. (S5)
język polski
6 s - Kołodziej D. (S5)
9 14:35-15:20 plastyka
6 s - Czyż K. (S5)
matematyka
6 s - Sikora B. (S5)
10 15:25-16:10 matematyka
6 s - Sikora B. (S5)
11 16:15-17:00
12 17:10-17:55

Klasa 7 s - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:20-08:05 zajęcia z wychowawcą
7 s - Duda - Majdak J. (S1)
język niemiecki
7 s - Korzonkiewicz E. (S1)
język angielski
7 II gr. - Malarz J. (S6)
język angielski
7 I gr. - Biela S. (S1)
2 08:10-08:55 historia
7 s - Duda - Majdak J. (S1)
język polski
7 s - Grabska A. (S1)
język angielski
7 II gr. - Malarz J. (S6)
język angielski
7 I gr. - Biela S. (S1)
3 09:05-09:50 biologia
7 s - Motyka D. (S1)
religia
7 s rel - Jóźwiak M. (S1)
język polski
7 s - Grabska A. (S1)
4 10:05-10:50 fizyka
7 s - Kalika M. (S1)
język niemiecki
7 s - Korzonkiewicz E. (S1)
matematyka
7 s - Saletnik W. (S1)
muzyka
7 s - Jatkowska J. (S1)
5 11:00-11:45 fizyka
7 s - Kalika M. (S1)
język polski
7 s - Grabska A. (S1)
geografia
7 s - Kurz B. (S1)
religia
7 s rel - Jóźwiak M. (S1)
geografia
7 s - Kurz B. (S1)
6 11:55-12:40 chemia
7 s - Siwek K. (S1)
język polski
7 s - Grabska A. (S1)
matematyka
7 s - Saletnik W. (S1)
język angielski w sporcie
7 s - Malarz J. (S1)
7 12:50-13:35 chemia
7 s - Siwek K. (S1)
język polski
7 s - Grabska A. (S1)
historia
7 s - Duda - Majdak J. (S1)
informatyka
7 s - Kuźma K. (SK)
8 13:40-14:25 plastyka
7 s - Czyż K. (S1)
język angielski
7 II gr. - Malarz J. (S6)
język angielski
7 I gr. - Biela S. (S1)
9 14:35-15:20 matematyka
7 s - Saletnik W. (S1)
biologia
7 s - Motyka D. (S1)
10 15:25-16:10 matematyka
7 s - Saletnik W. (S1)
wychowanie do życia w rodzinie
7 s - Motyka D. (S1)
11 16:15-17:00
12 17:10-17:55